• Av. de Madrid, 52 baixos · 08028 Barcelona
  • 934094291
  • info@emaascensors.com
Modernització
Ascensors Elèctrics Gearless

A EMA estem profundament compromesos amb el medi ambient, la nostra cerca per integrar criteris de desenvolupament sostenible en les nostres decisions i processos de negoci, enfocant els nostres esforços a la optimització dels recursos, l’ecoeficiència, la sostenibilitat de recursos naturals, el correcte reciclatge dels materials, així com la optimització del consum energètic en els nostres productes, operacions i cadena de valor.

Les seves característiques especials fan que sigui la resposta d’elevació ideal per els que busquen rendiment i seguretat, a la vegada que sostenibilitat i ecoeficiencia.

Per una altre banda permet la possibilitat de CONFIGURACIÓ MONOFÀSICA DE BAIX CONSUM que permet adaptar-se a instal·lacions elèctriques monofàsiques de 220v existents a l’edifici.

 

La SEGURETAT és el concepte bàsic sobre el que construïm els nostres ascensors: tant per al passatger com per al personal de manteniment. El Sistema de Rescat Automàtic de Passatgers o el Sistema d’alarma i Comunicació des de la Cabina garanteixen la seguretat del passatger conforme a la Normativa Europea EN81-28

El nostre Sistema de Seguretat en Espais Reduïts assegura, per altra banda, la major seguretat per al personal de manteniment, conforme a la Norma Europea EN81-28, d’ascensors nous en edificis existents.

Que pot obtenir modernitzant el seu ascensor?

  • SEGURETAT
  • DISPONIBILITAT
  • COMODITAT
  • TECNOLOGIA
  • IMATGE
  • MEDI AMBIENT
  • ADAPTAR
  • RENDIBILITAT